Handboek

Het handboek ‘Zicht op effectiviteit’ is bedoeld om de jeugdsector te helpen de effectiviteit van interventies aan te tonen. Daarbij draait het niet alleen om het meten van resultaten. Het is belangrijk om ook over die resultaten te praten en om op grond daarvan te bekijken hoe de interventie te verbeteren is. In het handboek wordt dat proces Resultaatgerichte Ontwikkeling van interventies (RGOi) genoemd.

Het handboek biedt ideeën, werkwijzen, instrumenten en voorbeelden die helpen om effectiviteit te meten en te verbeteren. Onderzoekers, professionals, cliënten, beleidsmakers en managers spelen daarbij elk hun eigen, belangrijke rol.

SEJN en handboek

Het handboek Zicht op effectiviteit is gebaseerd op kennis en praktijkervaring die de afgelopen twaalf jaar is verzameld binnen het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). Dertig auteurs uit de werelden van praktijk en wetenschap  werkten mee aan het handboek.Omslag handboek Zicht op effectiviteit

Het handboek bestaat uit vier delen.

  • Deel I schetst de leidende principes van Resultaatgerichte Ontwikkeling van interventies (RGOi). Het beschrijft onder meer de verschillende ontwikkelingsniveaus van interventies en van onderzoek naar interventies.
  • Deel II beschrijft de uitwerking van RGOi aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de SEJN-deelnemers.
  • Deel III gaat dieper in op de opzet van onderzoek en de instrumenten die nodig zijn om de resultaten van hulp te meten.  Ook de logistiek van gegevensverzameling en het gebruik van uitkomsten in de praktijk komt aan bod.
  • Deel IV bevat de slotbeschouwing van de redacteuren van het handboek.

Het handboek ‘Zicht op effectiviteit’ is in 2017 volledig geactualiseerd. Deze editie is verkrijgbaar via de boekhandel en online te bestellen.

Tegelijk met de nieuwe editie van ‘Zicht op effectiviteit’ is het tweede deel van de eerste editie verschenen als gratis bestand. Het betreft de praktijkvoorbeelden waarin de pioniers van destijds, tijdens de totstandkoming van het eerste handboek in 2008, bijvoorbeeld de theoretische onderbouwing van hun interventies uitwerkten, gegevens verzamelden en die gegevens gebruikten in het primaire proces en op teamniveau.

Elders op deze site vindt u de checklist ‘Scoringslijst kwaliteitscriteria RGOi’ en antwoord van de redactie op vragen die gesteld werden tijdens de presentatie.

Bestel Zicht op effectiviteit

Download inhoudsopgave en eerste hoofdstuk nieuwe editie Zicht op effectiviteit

Download tweede deel van oorspronkelijke editie