Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (afgekort tot SEJN), is een groep van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoekorganisaties die samen werken aan de effectiviteit van jeugdhulp.

Onze kernthema’s

Het maatschappelijk rendement van jeugdhulp

Goede jeugdhulp met zo laag mogelijke kosten en zo groot mogelijk opbrengsten.

Integraal werken

Partnerschap waarin alle jeugdhulpsectoren effectief samenwerken.

Kennis delen

Aanwezige kennis over effectieve jeugdhulp borgen en verspreiden binnen het nieuwe zorglandschap.

Lerende Databank Jeugd

Via de Lerende Databank Jeugd (LDJ) delen de SEJN-organisaties (anonieme) registratiegegevens. De databank bevat gegevens uit de praktijk over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp. Deze gegevens kunnen benut worden voor het evalueren en bijstellen van de jeugdhulp, op het niveau van de individuele professional, het team en de organisatie, en op landelijk niveau.

Uitgelicht