Activiteiten

Vanuit SEJN organiseren en ondersteunen we verschillende activiteiten.

Inspiratiebijeenkomsten

Twee keer per jaar is er een inspiratiebijeenkomst voor onderzoekers, beleids- en kwaliteitsmedewerkers, behandelaren, leidinggevenden en bestuurders van de deelnemende SEJN-organisaties. In deze bijeenkomsten staat het uitwisselen van kennis en het delen van praktijkervaringen en -verhalen centraal. Daarmee inspireren en stimuleren we elkaar bij het ‘samen lerend doen wat werkt’!

Voor 2023 staat in het najaar de volgende inspiratiebijeenkomst gepland:

  • donderdag 23 november in de ochtend (ONLINE)

Wil je ervaringen en voorbeelden vanuit jouw organisatie, of vanuit samenwerking met andere organisaties, delen met de andere SEJN-leden tijdens een van deze inspiratiebijeenkomsten? Je bijdrage is welkom!

Op donderdag 25 mei was de eerste inspiratiebijeenkomst van 2023. Lees de terugblik.

Verslagen

Ben je benieuwd naar de opbrengst van eerdere inspiratiebijeenkomsten? Hier vind je alle verslagen.

Trainingen 

Daarnaast worden er vanuit SEJN trainingen aangeboden voor professionals die werken met de Lerende Databank Jeugd (LDJ) of met Ambulante Spoedhulp (ASH). Lees verder voor meer informatie over de LDJ-training of de ASH-training.

Deelname in werkgroepen

Om de doorontwikkeling naar het verbreden van maatschappelijke uitkomstmaten en het geven van inzicht in betekenisvol resultaat goed vorm te geven, worden werkgroepen ‘betekenisvol resultaat meten’ en werkgroep ‘cliënt aan zet’ opgericht. In deze werkgroep zitten praktijkprofessionals, praktijkonderzoekers en kennispartners; ook de Jongerentafel denkt mee. De werkgroepleden zullen gezamenlijk, met ondersteuning van de kennispartners en coördinator, en onder toezicht van SEJN-bestuur, de gewenste doorontwikkeling verkennen en vormgeven.