Agenda SEJN – een inspiratiemiddag

Deel 1. Plenaire online inspiratiebijeenkomst SEJN, 14.00 – 15.20 uur

Deze middag start met een plenair deel voor alle genodigden.

De agenda voor het plenaire deel van effectiviteitsplatform ziet er als volgt uit:

 • 14.00 – 14.10 Opening – Renate de Vries
 • 14.10 – 14.40 Resultaten van het ZonMw-onderzoek naar de LDJ – Praktikon
 • 14.40 – 15.00 De LDJ in de praktijk – Inez Berends en Horizon
 • 15.00 – 15.20 Kenniscafé: welke vraagstukken kom je tegen op de werkvloer die je graag zou willen oppakken de komende jaren met de LDJ?

Deel 2a. Online bestuurdersvergadering, 15.30 – 17.00 uur

Na het plenaire deel volgt de ledenvergadering voor bestuurders. Met elkaar zijn we het SEJN aan het doorontwikkelen. Niet alleen gaan we de koers van het SEJN aanscherpen, maar ook wordt het SEJN een vereniging. Daarom brengen we de bestuurders graag op de hoogte van de stand van zaken en nemen we graag met hen een aantal besluiten. Onder andere een besluit over het bestuur voor de vereniging SEJN.

De agenda ziet er als volgt uit:

 • 15.30 – 15.40 Opening
 • 15.40 – 16.10 Vaste agendapunten:
  • Vaststellen statuten van de vereniging
  • Vaststellen begroting 2021
  • Vaststellen contributie 2021
 • 16.10 – 16.30 Verkiezing en (her)benoeming bestuurders
 • 16.30 – Kenniscafé: welke bestuurlijke vraagstukken of thema’s zijn momenteel relevant waar de komende jaren in SEJN/LDJ-verband aandacht voor moet zijn?

Deel 2b. Online workshoprondes, 15.30 – 17.00 uur

De overige deelnemers aan het effectiviteitsplatform kunnen in twee rondes kiezen uit vier verschillende workshops. De twee sessies duren van 15.30 tot 16.10 en van 16.20 tot 17.00.
De deelnemers kunnen kiezen uit de volgende vier workshops:

 • Ambulante Spoedhulp/Families First – Van Montfoort
 • Dashboard Spoedhulp – Praktikon
 • Dashboard Benchmarken SEJN – Praktikon
 • Kwaliteitskompas: resultaatgericht werken aan jeugd- en opvoedvraagstukken samen met gemeenten – NJi