Werkgroep gericht op het versterken van de implementatie van ASH in de praktijk

De SEJN-werkgroep ‘ASH-deskundigheidsbevordering’ bestaat sinds medio 2023. Deze werkgroep denkt na over hoe de implementatie van ASH in de praktijk versterkt kan worden. De borging van de uitvoering van ASH zoals bedoeld kan bijvoorbeeld door het organiseren van bijscholingsmomenten of structurele intervisie op themaniveau.

De werkgroep ASH-deskundigheidsbevordering heeft in hun eerste bijeenkomst hun opdracht afgebakend. De eerste activiteit die zij oppakken is het inrichten en opzetten van themagerichte intervisiemomenten. Hiertoe is een subgroep van de werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van een conceptformat waarmee de intervisie handig uitgevoerd kan worden.

Door te werken met een vast format wordt de intervisie efficiënt en doelgericht uitgevoerd. Ook biedt het de mogelijkheid om de geleerde lessen vanuit het intervisiemoment gestructureerd vast te leggen, om op grotere schaal te benutten in ASH-verband.

Doe mee op 23 november
Ben je geïnteresseerd in ASH-intervisie over specifieke thema’s? Neem dan tijdens de komende SEJN-inspiratiebijeenkomst op 23 november deel aan de workshop van de werkgroep ASH-deskundigheidsbevordering. Het thema waarover gesproken zal worden is ‘complexe scheidingen’ binnen ASH-trajecten. Tot dan!

Verder lezen?
In het interview met Brenda van Vliet-Riegman dat we in maart 2023 publiceerden, lees je meer: ‘Samen (door)ontwikkelen vanuit de praktijk vind ik het waardevolste wat er is’.