De Lerende Databank Jeugd implementeren in jouw organisatie? SEJN helpt!

De ‘Lerende Databank Jeugd’ is meer dan een bak met data. Het is een methodiek voor meten, bespreken en verbeteren die feitelijk bestaat uit meerdere elementen. Het eerste element in de LDJ is het structureel verzamelen van praktijkdata middels BergOp en deze data vervolgens praktische toegankelijk maken voor zorgprofessionals middels een dashboard.

Het benutten van zo’n dashboard door professionals of teams gebeurt niet vanzelf. Daarom is het tweede element aan de LDJ toegevoegd: een uitgewerkte methodiek met bijbehorende materialen en werkvormen die gebruikt kunnen worden om het bespreken en verbeteren aan de hand van de data zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het doorlopen van de meet-, bespreek- en verbeterbeweging wordt binnen de LDJ aangeduid met de term ‘de Lerende Beweging’.

Om organisaties op weg te helpen, is de praktische routeplanner ‘Meten, spreken en verbeteren met de Lerende Databank Jeugd’ ontwikkeld. De routeplanner is bedoeld voor professionals die de Lerende Databank Jeugd willen gebruiken bij het meten, bespreken en verbeteren van de hulp die zij bieden en die het gebruik van deze databank op een effectieve manier breder in hun instelling willen implementeren.

De routeplanner geeft de professional een stapsgewijze manier om te werken aan de randvoorwaarden voor het doorlopen van de Lerende Beweging (Pad 1), het werken met vragenlijsten tijdens een behandeltraject (Pad 2) en tot slot voor het ontsluiten en bespreken van de data in een bespreek- en verbetergesprek (Pad 3).

Onderdeel van de routeplanner zijn de zogenoemde SEJN-Tools, waarin voor de verschillende stapjes binnen een Pad kleinere substapjes en overwegingen zijn uitgewerkt. Door de implementatie te vertalen in kleine, opeenvolgende stapjes, wordt de inrichting en implementatie van de Lerende Databank Jeugd voor iedere organisatie een haalbare kaart.

Naast de Routeplanner zijn er ondersteunende downloads beschikbaar van hulpmiddelen en materialen die bruikbaar zijn bij het implementeren en benutten van de Lerende Databank Jeugd. Denk bijvoorbeeld aan vrij bewerkbare basispresentaties die gebruikt kunnen worden om de bespreek- en verbetergesprekken met teams te kunnen voeren.