Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN)

De SEJN-organisatie

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) is een netwerkorganisatie van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoeksorganisaties die samen werken aan goede en effectieve zorg voor jeugd.

SEJN wil ‘samen lerend doen wat werkt’. Dat samen leren doen de SEJN-deelnemers op basis van gegevens uit onderzoek naar jeugdhulp, ervaringen van professionals uit de jeugdhulp en ervaringen van kinderen, jongeren en gezinnen met jeugdhulp.

De SEJN-deelnemers vergelijken de uitkomsten van jeugdhulp onderling met behulp van de Lerende Databank Jeugd. Door in die databank gegevens te verzamelen en te delen, leren ze van elkaar en kunnen ze verbeteracties doorvoeren.

De deelnemers werken ook samen bij het aanvragen van subsidie voor gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van jeugdhulp. Optimale besteding van gemeenschapsgeld is daarbij een belangrijk uitgangspunt. SEJN wil gemeenten helpen bij het in kaart brengen van het maatschappelijke rendement van jeugdhulp. De kennis die is opgedaan binnen de specialistische jeugdhulp moet ook beschikbaar komen voor lokale aanbieders van vrij toegankelijke hulp.

Kernthema’s

De activiteiten van SEJN concentreren zich rond drie kernthema’s:

  • Het maatschappelijk rendement van jeugdhulp: goede jeugdhulp met zo laag mogelijke kosten en zo groot mogelijk opbrengsten.
  • Integraal werken: partnerschap waarin alle jeugdhulpsectoren effectief samenwerken.
  • Kennis delen: aanwezige kennis over effectieve jeugdhulp borgen en verspreiden binnen het nieuwe zorglandschap.

Bestuur

Het SEJN-bestuur bestaat uit bestuurders van de verschillende deelnemende jeugdhulporganisaties: Gerda Huijbregts (voorzitter, Combinatie Jeugdhulp), Johan Krul (penningmeester, Jeugdhulp Friesland), Mariënne Verhoef (Levvel) en Marlies van Loon (Youké).

Onderzoekers van kennis- en onderzoekorganisaties

Inez Berends (PI Research) en Rachel van der Rijken (Praktikon).

Coördinatie

Heleen Hamberg is coördinator van het SEJN.

Aanmelden en contributie

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Heleen Hamberg.

Voor deelname aan het SEJN wordt jaarlijks een financiële bijdrage gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de grootte van de organisatie.