Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN)

De SEJN-organisatie

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) is een netwerkorganisatie van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoeksorganisaties die samen werken aan goede en effectieve zorg voor jeugd.

Het SEJN wil ‘samen lerend doen wat werkt’. Dat samen leren doen de SEJN-deelnemers op basis van gegevens uit onderzoek naar jeugdhulp, ervaringen van professionals uit de jeugdhulp en ervaringen van kinderen, jongeren en gezinnen met jeugdhulp.

De SEJN-deelnemers vergelijken de uitkomsten van jeugdhulp onderling middels de Lerende Databank Jeugd. Door in die databank gegevens te verzamelen en te delen, leren ze van elkaar en kunnen ze verbeteracties doorvoeren.

De deelnemers werken ook samen bij het aanvragen van subsidie voor gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van jeugdhulp. Optimale besteding van gemeenschapsgeld is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het SEJN wil gemeenten helpen bij het in kaart brengen van het maatschappelijke rendement van jeugdhulp. De kennis die is opgedaan binnen de specialistische jeugdhulp moet ook beschikbaar komen voor lokale aanbieders van vrij toegankelijke hulp.

Kernthema’s

De activiteiten van het SEJN concentreren zich rond drie kernthema’s:

  • Het maatschappelijk rendement van jeugdhulp: goede jeugdhulp met zo laag mogelijke kosten en zo groot mogelijk opbrengsten.
  • Integraal werken: partnerschap waarin alle jeugdhulpsectoren effectief samenwerken.
  • Kennis delen: aanwezige kennis over effectieve jeugdhulp borgen en verspreiden binnen het nieuwe zorglandschap.

Aanmelden en contributie

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Esther van den Broeke. Zij voert in opdracht van het SEJN de coördinatie uit.

Voor deelname aan het SEJN wordt jaarlijks een financiële bijdrage gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de grootte van de organisatie. In 2018 varieerden de bijdragen van 4.000 tot 8.000 euro.

Regiegroep en coördinatie

De regiegroep is een vertegenwoordiging van alle SEJN-deelnemers en bewaakt de missie en strategische agenda van het SEJN.

Leden van de regiegroep zijn:

Bestuurders van SEJN-instellingen

Gerda Huijbrechts (Combinatie), Jeroen van Oijen (Jeugdhulp Friesland), Lieke van Domburgh (Pluryn) en Ans van de Maat (Nederlands Jeugdinstituut).

Onderzoekers, stafmedewerkers en professionals van SEJN-instellingen

Marcel Quanjel (entrea lindenhout), Lonneke Janssen (Jarabee), Joëlle Wouters (Jarabee), Nienke Boomstra (Jeugdhulp Friesland), Alona Labun (Jeugdhulp Friesland) en Carolien Konijn (Spirit).

Onderzoekers van kennis- en onderzoekorganisaties

Inez Berends (PI Research) en Rachel van der Rijken (Praktikon).

Coördinatie

Esther van den Broeke is coördinator van het SEJN.