Kennismaken: Helderzorg

Helderzorg heeft zich nieuw aangesloten bij SEJN. Welkom! Hieronder stellen zij zich aan je voor.

Helderzorg biedt individuele ambulante hulpverlening (18+), ambulante jeugdhulp, ambulante ouder- en gezinsondersteuning, ambulante ondersteuning vanuit het forensische kader en beschermd wonen en begeleid wonen ‘Wonen met Kansen’. De zorg is gericht op herstel, stabilisering en ontwikkeling.

Helderzorg is er voor iedereen die in zijn of haar dagelijks (gezamenlijk) functioneren behoefte heeft aan ondersteuning en maakt daarbij geen onderscheid tussen jong en oud. Bij Helderzorg is elke vorm van zorg maatwerk. De intensiviteit van de zorg kan, afhankelijk van de vraag, wens en noodzaak, variëren per week en wordt zowel doordeweeks als in de avonden en weekenden geboden indien nodig.

Kenmerkend voor de doelgroep van Helderzorg is dat er vaak sprake is van complexe multi-problematiek, die zich afspeelt op verschillende levensgebieden. De aard van de problematiek is zeer divers. Het gaat om zorgvragers die regelmatig in crisissituaties belanden, zorg mijdend gedrag laten zien, moeilijk te stabiliseren zijn en baat hebben bij onvoorwaardelijke ondersteuning.

De ervaring en deskundigheid van de professionals van Helderzorg is divers en is onder andere gericht op licht verstandelijke beperking, complexe (ernstige) gedragsproblematiek, forensische problematiek, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, verschillende etnische achtergronden, vluchtelingen/migratieproblematiek en trauma.

Helderzorg is aanhoudend op zoek naar mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Gezien de toenemende vraag van verwijzers binnen de jeugdhulp naar snelle, intensieve inzet, zal team Jeugd van Helderzorg zich in november dit jaar laten scholen in de methodiek van Ambulante Spoedhulp. Helderzorg heeft de verwachting hierdoor beter aan te kunnen sluiten bij de vraag van verwijzers en daarmee nog beter aan de ondersteuningsbehoefte van de zorgvragers te kunnen voldoen.

Helderzorg hecht veel waarde aan een goede samenwerking met (keten)partners. Door ons lidmaatschap bij SEJN, hopen we middels het uitwisselen van kennis en expertise van en met elkaar te mogen leren. Hiermee hopen we de kwaliteit en effectiviteit van onze zorg te bevorderen en de mogelijkheden voor (toekomstige) samenwerkingen te inventariseren en benutten. Helderzorg kijkt er dan ook naar uit om alle partners uit het netwerk te ontmoeten tijdens de eerstvolgende inspiratiebijeenkomst!”