Maatschappelijke impact

Vanuit de samenleving én vanuit SEJN bestaat de wens om de blik op resultaatmeting te verbreden. Naast het kijken naar probleemafname, doelrealisatie en tevredenheid wil SEJN beter vastleggen welk betekenisvol resultaat is bereikt in de ogen van de cliënt of het gezin. SEJN wil bijdragen aan het inzichtelijk maken van de impact van de geleverde jeugdhulp op het leven van de jeugdige en zijn gezin.

Bredere blik op betekenisvol resultaat

SEJN wil daarom stapsgewijs toewerken naar het verbreden van uitkomstmaten en het geven van inzicht in betekenisvol resultaat. Waarbij de kern van SEJN samen lerend doen wat werkt de basis blijft vormen.

Visie SEJN 2023 en verder

In de samenvatting van onze visie 2023 en verder vind je meer informatie.