Mooie sessies SEJN op congres Jeugdzorg Nederland

Hoe kunnen we samen beter leren over wat werkt in de jeugdhulp? Hoe stellen we als organisaties met elkaar de maatschappelijke impact van jeugdhulp vast? En: welke rol speelt de Lerende Databank Jeugd daarin? Deze vragen kwamen aan bod in twee deelsessies die SEJN-coördinator Inez Berends, SEJN-voorzitter Gerda Huijbregts en Jori Henke van netwerkpartner Praktikon B.V. verzorgden tijdens het congres van Jeugdzorg Nederland op 3 oktober.

Samen data verzamelen
De deelnemers kregen van Jori toelichting op de rol die het samen verzamelen van praktijkdata in de Lerende Databank Jeugd speelt, zodat de impact van jeugdhulp ook breed in beeld kan worden gebracht. Niet alleen binnen organisaties zelf, maar ook tussen organisaties en op landelijk niveau.

Impact in beeld krijgen
Aan het eind van de sessies kwamen de deelnemers tot de slotsom dat de maatschappelijke impact van jeugdhulp zichtbaar wordt in de combinatie van kijken naar hoe cliënten participeren, hoe tevreden zij daarover zijn en het welbevinden dat zij daarover ervaren. Aanvullend noemden de deelnemers nog andere factoren die interessant kunnen zijn om in kaart te brengen, zoals veiligheid, zorgverbruik en of de cliënt uit huis geplaatst is (geweest) of niet.

Een mooie conclusie was dat deze opbrengst goed aansluit op de recente uitkomsten uit de SEJN-werkgroep ‘Betekenisvol resultaat’. We kijken terug op twee geslaagde sessies, met dank aan de deelnemers!