Esther van den Broeke, nieuwe coördinator SEJN

Het SEJN heeft sinds 1 februari een nieuwe coördinator: Esther van den Broeke. Zij is de vervanger van Inge Bastiaanssen, die vijf jaar de coördinator van het SEJN was. Als zelfstandig adviseur heeft Van den Broeke gewerkt aan uiteenlopende projecten gericht op samenwerking in de zorg.

Het SEJN is van oudsher sterk gericht op de effectiviteit van de jeugd- en opvoedhulp, signaleert Van den Broeke. ‘Dat is een sterke kant van het SEJN. Maar voor de buitenwereld is het SEJN minder zichtbaar. Dat is jammer. Voor onszelf, maar ook voor die buitenwereld.’

Partner van gemeenten

Van den Broeke wil de blik van het SEJN deels verleggen naar die buitenwereld. ‘Ik wil aansluiting zoeken bij gemeenten. Die moeten we laten zien hoe ze het SEJN kunnen gebruiken. De opdracht voor gemeenten is om hun kosten te beheersen, terwijl ze toch de hulp bieden die nodig is. Daarbij heeft de gemeente de taak te controleren of de hulp die zij biedt efficiënt en effectief is. Het SEJN kan daarin een partner zijn.’

Van den Broeke wil graag meer aansluiting zoeken met ggz- en lvb-instellingen. ‘Als vanuit die aanverwante sectoren instellingen zich aansluiten bij SEJN, kunnen we meer data over effectieve jeugdhulp bij elkaar brengen. Daarmee worden die data ook waardevoller; voor de aangesloten instellingen, maar ook voor onze partner, de gemeente.’

Van den Broeke heeft veel ervaring opgedaan als adviseur van uiteenlopende samenwerkingsverbanden. ‘Ik ben bijvoorbeeld contractmanager geweest voor een jeugdhulpregio waar ik met meerdere samenwerkingspartners – gemeenten en instellingen – de crisisroute heb vormgegeven. Ook was ik projectleider van een extramuraal netwerk om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door de samenwerking tussen instellingen te bevorderen. In dat werk gaat het om relaties. Om wat je aan elkaar hebt, wat je gezamenlijke doel is en hoe je dat bereikt. Deze expertise hoop ik in te zetten bij het SEJN. De komende tijd ga ik kennismaken met het SEJN. Eén ding weet ik al wel: het SEJN is een samenwerkingsverband van bevlogen mensen, die het verschil willen maken voor kinderen en ouders in de jeugdhulp.’