We kijken terug op een mooi en actief SEJN-jaar. Dank voor ieders inzet en betrokkenheid! We hopen je in 2022 weer te ontmoeten op de inspiratiebijeenkomsten, liefst fysiek en als dat niet kan online. Samen blijven we lerend in beweging.

We wensen je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!