Mooie resultaten Ambulante Spoedhulp in 2021

Uit de Monitor Ambulante Spoedhulp (ASH) 2021 blijkt dat bij gemiddeld 94 procent van de trajecten de uitvoeringscriteria zijn toegepast en in 85 procent van de gevallen de vastgestelde crisis is opgeheven. Samenvattend betekent dit dat er sprake is van een hoge mate van behandelingsgetrouwheid én doelbereiking.

Uit de monitor blijkt verder dat de ASH zich in 2021 met name richtte op opvoedingsproblematiek, gedragsproblemen bij de jongere en/of echtscheidingsproblematiek. Werkdoelen daarbij waren het uitzoeken van de problematiek, het herstellen van de veiligheid en/of het afwenden van escalatie.

Bekijk de volledige Monitor Ambulante Spoedhulp – jaarevaluatie 2021

De benchmark voor ASH is al sinds 2011 een geïntegreerd onderdeel van de interventie. Met de kwaliteitsmetingen registreren spoedhulpwerkers onder andere of ze snel gestart zijn met het uitvoeren van de zorg, of doelgericht gewerkt is en of de crisis is opgeheven bij einde van de zorg. Door middel van de kwaliteitsmeting ASH wordt na ieder traject informatie verzameld over de doelgroep, de uitvoering en de uitkomsten van het traject. ASH is sinds 2020 ondergebracht bij SEJN.