Nieuwe dashboards Ambulante Spoedhulp

Welke problematieken spelen bij gezinnen die Ambulante Spoedhulp (ASH) ontvangen? Hoe vaak is de situatie na het einde van ASH-zorg veilig? En hoe vaak is de crisis opgeheven na het einde van het ASH-traject?

De nieuwe ASH-dashboards geven antwoord op deze vragen en zijn nu beschikbaar voor alle instellingen die ASH toepassen en aangesloten zijn bij SEJN. Hiermee krijgt je als ASH-werker inzicht in de belangrijkste kwaliteitscriteria en de doelgroep van ASH.

Te vinden in BergOp
Zo ben je samen met je team  in de mogelijkheid om altijd up-to-date info te krijgen over de kwaliteitsmetingen, voor iedere gewenste termijn. De dashboards zijn in BergOp te raadplegen via Rapporteren > Dashboards. De dashboards in BergOp zijn toegankelijk voor gebruikers met de rollen Beheerder, Beheerder- en Gebruiker+.

Voorbeeld van een ASH-dashboard

Meer over ASH
Sinds 1 januari 2020 is ASH ondergebracht onder SEJN. Voor die tijd waren jeugdhulporganisaties die ASH of Families First uitvoeren verenigd in de Vereniging Spoedhulp Jeugd. Deze vereniging is opgeheven. Voor Families First kun je nu hier terecht.