Werkgroep uitkomsten: doe ook mee!

We starten een werkgroep die aan de slag gaat met maatschappelijke uitkomstmaten. Welke zijn van belang? Wat gebeurt er al in het meten daarvan binnen en buiten SEJN-verband? En hoe integreren we dit in de Lerende Databank Jeugd (LDJ) én in praktijkuitvoering?

Op donderdag 23 maart 2023 vond de kick-off plaats met een groep van ruim tien SEJN-betrokkenen. Zo kunnen we straks gericht en goed van start gaan met de werkgroep. Op 13 april van 15.30-17.00 uur is de eerste online bijeenkomst. Ben je er ook bij?

Hieronder hebben we alle informatie voor je op een rij gezet:

Aanleiding van de werkgroep

 • onderdeel van de vastgestelde visie
 • van visie naar actie doen we samen!
 • planning ‘korte klap (2023), tweede stap (2023-2024) en lange lijn (2024-2026)’

Inhoudelijke opdracht van de werkgroep

 • set aan maatschappelijke uitkomstmaten ontwikkelen passend bij de praktijk
 • definiëren en ophalen van wat er al gebeurt en beschikbaar is
 • advies en actieplan hoe gekozen uitkomstmaten een plek krijgen in de LDJ en dagelijkse praktijk
 • schrijven van een notitie over brede blik op maatschappelijke uitkomsten i.s.m. het Nederlands Jeugdinstituut
 • uitwisselen en leren, samen met alle SEJN-leden

Praktische invulling van de werkgroep

 • we werken samen met de Adviescommissie Praktijkonderzoek (APO) en de Jongerentafel
 • vier bijeenkomsten in 2023 (eerste bijeenkomst online op 13 april van 15.30-17.00)
 • vraagt ook buiten de bijeenkomst actie van de deelnemers (bijvoorbeeld iets uitzoeken, ophalen of uitproberen in de eigen organisatie, of in contact met andere leden)

Wat kan jij bijdragen?

We zullen alle SEJN-leden actief betrekken (denk aan een uitvraag of in inspiratiebijeenkomsten). Ook kun je meelezen met concept-opbrengsten van de werkgroep via deelname in een klankbordgroep. De werkgroep levert de meest actieve bijdrage.

Doe je mee? Meld je dan aan voor de werkgroep of de klankbordgroep.

Heb je nog vragen? Stuur ons dan een mail op sejn@piresearch.nl.