Praktijkverhalen

Hoe werken de SEJN-leden aan het verzamelen en benutten van data uit de Lerende Databank Jeugd (LDJ), aan de meet-, spreek- en verbetercyclus op alle niveaus en aan Ambulante Spoedhulp? In deze interviews met professionals uit de praktijk lees je daar meer over.

Jet Nolten, gedragswetenschappper bij Ambiq: ‘Collega’s ervaren meerwaarde van vragenlijsten als je met een goede analyse bij ze terugkomt. Daar hebben ze écht iets aan voor het vervolg. Zo leg je de verbinding en ga je samen steeds meer doen wat werkt.’
Lees het verhaal van Jet.

Maike Willunat, beleids- en kwaliteitsmedewerker bij Combinatie Jeugdzorg: ‘Waren we er als organisatie al klaar voor om organisatie-overstijgend te gaan leren? Het antwoord daarop was ‘ja’. Vanuit het idee dat beide trajecten – het intern én het landelijk benutten van data – elkaar juist een boost kunnen geven.’
Lees het verhaal van Maike.

Brenda Riegman, adviseur bij VanMontfoort: ‘Als SEJN-lid heb je direct invloed op de uitvoering en doorontwikkeling van Ambulante Spoedhulp. Dat is heel waardevol. Vanwege de informatie over de uitkomsten, maar óók omdat je vraagstukken kunt delen. Wat kom je tegen in de praktijk, wat zou beter kunnen?’
Lees het verhaal van Brenda.

Nina Esmeijer, onderzoeker bij Praktikon en begeleider van de Jongerentafel: ‘In onderzoeksprojecten wil ik de mensen om wie het echt gaat, de jongeren en ouders, zoveel mogelijk betrekken. Soms door hen te interviewen, andere keren door ervaringsdeskundigen te betrekken in de rol van co-onderzoeker of adviseur.’
Lees het verhaal van Nina.