SEJN-voorzitter Gerda Huijbregts: ‘We doen het samen’

Sinds 1 december is Gerda Huijbregts, bestuurder van Combinatie Jeugdzorg, voorzitter van het SEJN-bestuur. Dat Gerda voorzitter is geworden, was niet zozeer gepland als wel een samenloop van omstandigheden, zo vertelt ze. “Anderhalf jaar geleden merkten we als leden van SEJN dat het toenmalige bestuur was gestopt. Om allerlei moverende redenen was er geen opvolging belegd. Met een groepje enthousiaste leden hebben we de handschoen opgepakt. We ondersteunden de ambitie en doelstellingen van SEJN dusdanig dat we wilden dat het samenwerkingsverband werd voortgezet.”

Dynamisch bestuur
Renate de Vries, directeur-bestuurder van De Rading Jeugd- & Opvoedhulp, werd voorzitter. In november ging zij met pensioen, waarop Gerda het voorzittersstokje overnam. Ook werd het bestuur uitgebreid om de achterban breder te vertegenwoordigen. “We willen een dynamisch bestuur zijn, waarin we regelmatig van rollen wisselen en nieuwe aanwas verwelkomen. Ook om de levendigheid en de betrokkenheid bij SEJN hoog te houden. Ik heb nu de voorzittersrol op me genomen, maar we doen het echt met elkaar. Dat staat voor mij voorop.”

Werkende elementen
Wat spreekt Gerda als jeugdzorgbestuurder zo aan in SEJN? “De ambitie om de praktijk van de jeugdhulp beter te onderbouwen onderschrijf ik van harte. Ik vind dat we daar de verantwoordelijkheid moeten nemen. Wat zijn werkende elementen in een methode of programma? Hoe kunnen we verschillende methoden samenbrengen zodat er een congruent geheel ontstaat? Dat zijn vragen die we met de professionals uit de praktijk oppakken. Van hun kennis en ervaring kunnen we leren. Vervolgens delen we weer met hen wat we ontdekken. Daarmee ondersteunen we de professionals en vergroten we de erkenning voor de jeugdhulp als geheel.”

Groter groeien
Dat kennisinstellingen als PI Research, Praktikon en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als netwerkpartners zijn betrokken bij SEJN is van grote meerwaarde, benadrukt Gerda. Met als gezamenlijke doelen: leren van wat werkt en van wat minder werkt, en de praktijk van de jeugdhulp beter en verder onderbouwen. “Zo willen we de jeugdhulp weer groter laten groeien.”

Visies delen
En SEJN mag daarin meegroeien. Gerda: “In maart is er een visiebijeenkomst. Als je je als vereniging wil doorontwikkelen, is het goed om je visie met elkaar te delen én aan te scherpen. Welke plannen heb je en hoe wil je die voor elkaar krijgen? Daarover gaan we in gesprek. Uitgangspunt is dat we het samen doen. Dáár zit onze kracht.”

In de nieuwsbrieven van 2021 maak je nader kennis met het SEJN-bestuur. Lees ook:

Mariënne Verhoef: ‘De tijd is rijp voor verder aanjagen’
Johan Krul: ‘SEJN, daar wíl je toch aan meedoen?’
Marlies van Loon: ‘De Hervormingsagenda Jeugd biedt kansen’