Voordelen SEJN-lidmaatschap

Het lidmaatschap van het SEJN levert instellingen verschillende voordelen op:

  • Deelname aan een breed netwerk rondom het thema goede en effectieve jeugdhulp.
  • Deelname aan subsidieaanvragen en projecten gericht op het verder verbeteren van kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp.
  • Deelname aan de Lerende Databank Jeugd.
  • Een regiegroep die zorgt voor gezamenlijke strategiebepaling, het uitwerken van inhoudelijke kaders en het onderling informeren over activiteiten.
  • Een halfjaarlijkse platformbijeenkomst waar deelnemers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.