Ambulante Spoedhulp in het kort


Ambulante Spoedhulp (ASH) is een kortdurende, intensieve, activerende hulpverleningsvorm. De hulp wordt in de woonsituatie ingezet bij crisis en spoedeisende situaties in de opvoedingssituatie. De hulpverlener kan vaak binnen 24 uur bij het gezin zijn. Soms kan het gezin na afloop van ASH weer zelf verder, maar meestal is daarna nog een vorm van vervolghulp nodig. Natuurlijk helpt de hulpverlener met het regelen van die hulp

ASH is een hulpvorm die de problematiek verkent en ordent, gezinsleden structuur en veiligheid biedt, het sociaal netwerk van het gezin activeert, het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gezinsleden vergroot en de regie in het gezin herstelt, al dan niet in combinatie met toeleiding naar aanvullende (intensieve) hulpverlening.

Doelgroep

ASH biedt hulp aan jeugdigen (0-18 jaar) en hun opvoeders, bij wie sprake is van crisis en/of een spoedeisende situatie.

Indicaties

Op basis van deze doelgroep zijn de volgende indicaties geformuleerd:

  • Het aangemelde gezin bestaat uit minimaal één verzorgende ouder/opvoeder en één kind;
  • De veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige is bedreigd;
  • Tenminste één gezinslid (ouder en/of jongere) is bereid aan de hulp mee te werken en binnen 24 uur een spoedhulpwerker te ontmoeten.

Doelen

ASH richt zich op de het bereiken van de volgende algemene doelen:

  • Veiligheid en basisroutines (eten, slapen, naar school/werk gaan) van jeugdige en ouders zijn voldoende hersteld en er is gewerkt aan urgente korte termijn doelen (dit vindt plaats middels crisisinterventie);
  • De problematiek, risicofactoren, krachten/kansen en wensen en verwachtingen van jeugdige en ouders zijn verkend en geordend (dit vindt plaats middels analyse en ordening van de problematiek);
  • Samen met jeugdige en ouders is vastgesteld wat er aan de hand is en wat er nog nodig is (dit vindt plaats middels formulering van een advies);
  • Waar vervolghulp gewenst/nodig blijkt heeft overdracht naar vervolghulp plaats gevonden (dit vindt plaats middels toeleiding naar vervolghulp).