Lerende Databank Jeugd

Voor de meet-, spreek- en verbeterbeweging spelen gegevens een belangrijke rol. In de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp verzamelen de SEJN-organisaties informatie over de problematiek waar hun cliënten mee kampen, welke hulp cliënten krijgen en de resultaten die na de behandeling of begeleiding bereikt zijn. Ook wordt informatie verzameld over hoe tevreden de cliënten waren met de hulp. Deze gegevens worden verzameld met behulp van vragenlijsten die ouders, kinderen en professionals invullen.

Data over uitkomsten jeugdhulp

In de Lerende Databank Jeugd (LDJ) brengen de SEJN-deelnemers deze gegevens over doelgroep,  aanpak en uitkomsten van jeugdhulp samen. Door de informatie samen te voegen in de LDJ ontstaat de mogelijkheid om resultaten van organisaties, teams en interventies met elkaar te vergelijken. De organisaties bespreken die resultaten met elkaar. Zo leren ze van elkaar en weten ze hoe ze de hulp verder kunnen verbeteren.

Gegevens in de LDJ worden voor SEJN-organisaties op een overzichtelijke wijze weergegeven via LDJ-dashboards, waarbij zij hun eigen resultaten in relatie tot de resultaten van alle SEJN-organisaties kunnen zien.

LDJ wordt gevoed door BergOp

De LDJ wordt gevoed vanuit de webapplicatie BergOp. BergOp is een systeem voor het afnemen, opslaan en analyseren van vragenlijsten. In BergOp verzamelen de SEJN-organisaties al jaren gegevens over bijvoorbeeld de problematiek van cliënten, de gekozen aanpak en de resultaten van hulp of begeleiding. Zo hebben ouders sinds 2008 meer dan honderdduizend keer de Child Behavior Checklist (CBCL) ingevuld, een vragenlijsten over type en ernst van het probleemgedrag van hun kind. Het is relatief eenvoudig om de reeds beschikbare gegevens op te nemen in de LDJ.

LDJ als bron voor onderzoek

Gegevens uit de LDJ kunnen gebruikt worden voor het doen van (praktijk)onderzoek. SEJN-leden kunnen een verzoek indienen bij de Adviescommissie Praktijkonderzoek (APO) om (geanonimiseerd) data uit de LDJ te ontvangen, voor het beantwoorden van praktijkvragen. Dit kunnen zij alleen of samen met andere organisaties doen, al dan niet in samenwerking met een onderzoeksorganisatie. Ook externe onderzoeksorganisaties kunnen een aanvraag doen bij de APO voor data uit de LDJ. Voor SEJN-organisaties zijn hier geen kosten aan verbonden, voor externe partijen wel.

De APO beoordeelt aanvragen op de volgende onderdelen:

  • Zijn doel/vraagstelling duidelijk en concreet?
  • Past de vraagstelling bij de doelstellingen van SEJN/LDJ?
  • Is de vraag te beantwoorden met de LDJ-data?
  • Zijn de voorgestelde statistische analyses haalbaar met de beschikbare data en geven de voorgestelde analyse antwoord op de onderzoeksvraag?
  • Praktijkrelevantie; wat levert het onderzoek de leden van het SEJN op? Hoe worden resultaten teruggegeven aan de praktijk?
  • Wat is de soliditeit van de onderzoekers?

Gegevensbescherming en privacy

Data in de LDJ worden op een veilige manier gedeeld. Heb je vragen over gegevensbescherming en privacy in de LDJ? Lees hier verder.