Lerende Databank Jeugd

logo Lerende Databank JeugdIn de Lerende Databank Jeugd (LDJ) verzamelen de SEJN-deelnemers gegevens over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp die zij bieden.

In de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp verzamelen SEJN-deelnemers informatie over bijvoorbeeld de problematiek waar hun cliënten mee kampen, welke hulp cliënten krijgen en de resultaten die na de behandeling of begeleiding bereikt zijn. Door die informatie samen te voegen in de Lerende Databank Jeugd ontstaat de mogelijkheid om resultaten van organisaties, teams en interventies met elkaar te vergelijken. Door die resultaten met elkaar te bespreken, leren instellingen van elkaar en weten zij hoe zij de hulp verder kunnen verbeteren.

Meten en verbeteren met de LDJ

Het implementeren en benutten van de Lerende Databank Jeugd in een instelling is een flinke klus. Om organisaties op weg te helpen, is de praktische routeplanner Meten, spreken en verbeteren met de Lerende Databank Jeugd ontwikkeld. De routeplanner is bedoeld voor professionals die de Lerende Databank Jeugd willen gebruiken bij het meten, bespreken en verbeteren van de hulp die zij bieden, en die het gebruik van deze databank op een effectieve manier in hun instelling willen implementeren. Naast de routeplanner zijn er downloads beschikbaar van hulpmiddelen en materialen die bruikbaar zijn bij het implementeren en benutten van de Lerende Databank Jeugd.

Voor professionals die naast de LDJ-routeplanner behoefte hebben aan meer kennis en vaardigheden is de training ‘Meten en verbeteren met de Lerende Databank Jeugd voor professionals’ ontwikkeld. In deze training krijgen professionals een praktische toelichting op de te nemen stappen, voldoende mogelijkheden om te oefenen met lastige activiteiten, en begeleiding in het implementatietraject dat zij doormaken binnen de instelling. De training beslaat drie dagdelen.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail dan naar SEJN-coördinator Heleen Hamberg. Je kunt je op de interesselijst laten zetten, zodat je bericht krijgt wanneer een nieuwe opleidingsronde gepland wordt.

BergOp

De Lerende Databank Jeugd wordt gevoed vanuit de webapplicatie BergOp. BergOp is een systeem voor het afnemen, opslaan en analyseren van vragenlijsten. In BergOp verzamelen de SEJN-instellingen al jaren gegevens over bijvoorbeeld de problematiek van cliënten, de gekozen aanpak en de resultaten van hulp of begeleiding. Zo hebben ouders sinds 2008 meer dan honderdduizend keer de Child Behavior Checklist (CBCL) ingevuld, een vragenlijsten over type en ernst van het probleemgedrag van hun kind. Het is relatief eenvoudig om de reeds beschikbare gegevens op te nemen in de Lerende Databank Jeugd.

Gegevensbescherming in de LDJ

Data in de LDJ worden voor drie doelen gebruikt:

  • Rapportage ter vergelijking met andere instellingen
  • Rapportage voor meerdere instellingen
  • Data voor onderzoeksinstellingen.

De data die gebruikt worden voor de eerste twee rapportagevormen zijn niet herleidbaar. De data voor onderzoeksinstellingen zijn speciaal voor onderzoek opgevraagde datasets. Ook deze gegevens zijn niet direct herleidbaar. Verstrekkingen voor onderzoek worden eerst door de Adviescommissie Praktijkonderzoek van het SEJN beoordeeld. De technische en organisatorische beveiliging van de LDJ ligt bij Praktikon. Zij beheren de database en zijn in bezit van een NEN7510-certificaat.

Een DPIA (data protection impact assessment) is uitgevoerd op de LDJ. Een DPIA is een onderzoek, waarmee de mogelijke risico’s voor alle betrokkenen in kaart worden gebracht. Uit dat onderzoek volgt dan of de risico’s acceptabel zijn, of dat er acties moeten worden ondernomen om de risico’s te verlagen. De DPIA voor de LDJ heeft tot veranderingen in de inrichting van de LDJ geleid, waarmee de risico’s tot een minimum zijn beperkt. De DPIA wordt regelmatig gecheckt en waar nodig herzien.

Als je vragen hebt over de gegevensbescherming in de LDJ, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van je eigen instelling of je vraag stellen via SEJN: info@sejn.nl.

SEJN heeft een onafhankelijk juridisch adviseur, die samen met de Functionarissen Gegevensbescherming van de verschillende deelnemende instellingen toeziet op gegevensbescherming binnen de LDJ.

Voor cliënten van jeugdhulp

Heb jij jeugdhulp (gehad) bij één van de deelnemende instellingen en heb je vragen hebt over de privacy van jouw gegevens? Neem dan contact op met jouw eigen jeugdhulpinstelling. Meer informatie over gegevens in de LDJ vind je ook in dit document.