Lerende Databank Jeugd

logo Lerende Databank JeugdIn de Lerende Databank Jeugd (LDJ) verzamelen de SEJN-deelnemers gegevens over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp die zij bieden.

In de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp verzamelen SEJN-deelnemers informatie over bijvoorbeeld de problematiek waar hun cliënten mee kampen, welke hulp cliënten krijgen en de resultaten die na de behandeling of begeleiding bereikt zijn. Door die informatie samen te voegen in de Lerende Databank Jeugd ontstaat de mogelijkheid om resultaten van organisaties, teams en interventies met elkaar te vergelijken. Door die resultaten met elkaar te bespreken, leren instellingen van elkaar en weten zij hoe zij de hulp verder kunnen verbeteren.

Meten en verbeteren met de LDJ

Het implementeren en benutten van de Lerende Databank Jeugd in een instelling is een flinke klus. Om organisaties op weg te helpen, is de praktische routeplanner Meten, spreken en verbeteren met de Lerende Databank Jeugd ontwikkeld. De routeplanner is bedoeld voor professionals die de Lerende Databank Jeugd willen gebruiken bij het meten, bespreken en verbeteren van de hulp die zij bieden, en die het gebruik van deze databank op een effectieve manier in hun instelling willen implementeren. Naast de routeplanner zijn er downloads beschikbaar van hulpmiddelen en materialen die bruikbaar zijn bij het implementeren en benutten van de Lerende Databank Jeugd.

Voor professionals die naast de LDJ-routeplanner behoefte hebben aan meer kennis en vaardigheden is de training ‘Meten en verbeteren met de Lerende Databank Jeugd voor professionals’ ontwikkeld. In deze training krijgen professionals een praktische toelichting op de te nemen stappen, voldoende mogelijkheden om te oefenen met lastige activiteiten, en begeleiding in het implementatietraject dat zij doormaken binnen de instelling. De training beslaat drie dagdelen.
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail dan naar SEJN-coördinator Heleen Hamberg. Je kunt je op de interesselijst laten zetten, zodat je bericht krijgt wanneer een nieuwe opleidingsronde gepland wordt.

BergOp

De Lerende Databank Jeugd wordt gevoed vanuit de webapplicatie BergOp. BergOp is een systeem voor het afnemen, opslaan en analyseren van vragenlijsten. In BergOp verzamelen de SEJN-instellingen al jaren gegevens over bijvoorbeeld de problematiek van cliënten, de gekozen aanpak en de resultaten van hulp of begeleiding. Zo hebben ouders sinds 2008 meer dan honderdduizend keer de Child Behavior Checklist (CBCL) ingevuld, een vragenlijsten over type en ernst van het probleemgedrag van hun kind. Het is relatief eenvoudig om de reeds beschikbare gegevens op te nemen in de Lerende Databank Jeugd.

Functionaris Gegevensbescherming

Heb je als SEJN-lid vragen over de LDJ en toestemming van cliënten voor het verwerken van hun persoonsgegevens? De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het SEJN kan je vragen beantwoorden. Neem contact op via info@sejn.nl.

Er zijn verschillende verwerkingsdoeleinden binnen de LDJ. Voor drie van die doelen worden geen herleidbare persoonsgegevens gebruikt: Rapportage vergelijking andere instellingen (doel 2), Rapportage voor meerdere instellingen (doel 3) en Data voor onderzoeksinstellingen (doel 4). Daarvoor is geen toestemming nodig. Alleen in verwerkingsdoel 1, Rapportage voor eigen instelling, gaat het om herleidbare persoonsgegevens. De LDJ-stuurgroep is bezig met een herinrichting van de dashboards, waardoor ook de gegevens van doel 1 niet meer te herleiden zijn. Hierdoor is toestemming vragen niet meer nodig.

Meer informatie

Wil je meer weten over de LDJ? Neem dan contact op met projectleider Inez Berends van PI Research.