Lerende Databank Jeugd

logo Lerende Databank JeugdIn de Lerende Databank Jeugd (LDJ) verzamelen de SEJN-deelnemers gegevens over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp die zij bieden.

In de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp verzamelen SEJN-deelnemers informatie over bijvoorbeeld de problematiek waar hun cliënten mee kampen, welke hulp cliënten krijgen en de resultaten die na de behandeling of begeleiding bereikt zijn. Door die informatie samen te voegen in de Lerende Databank Jeugd ontstaat de mogelijkheid om resultaten van organisaties, teams en interventies met elkaar te vergelijken. Door die resultaten met elkaar te bespreken, leren instellingen van elkaar en weten zij hoe zij de hulp verder kunnen verbeteren.

BergOp

De Lerende Databank Jeugd wordt gevoed vanuit de webapplicatie BergOp. BergOp is een systeem voor het afnemen, opslaan en analyseren van vragenlijsten. In BergOp verzamelen de SEJN-instellingen al jaren gegevens over bijvoorbeeld de problematiek van cliënten, de gekozen aanpak en de resultaten van hulp of begeleiding. Zo hebben ouders sinds 2008 meer dan honderdduizend keer de Child Behavior Checklist (CBCL) ingevuld, een vragenlijsten over type en ernst van het probleemgedrag van hun kind. Het is relatief eenvoudig om de reeds beschikbare gegevens op te nemen in de Lerende Databank Jeugd.

Stuurgroep

De leden van de stuurgroep van het project Lerende Databank Jeugd zijn:

 • Sanne Verwaaijen (Conrisq groep)
 • Jeroen van Oijen (Jeugdhulp Friesland)
 • Ignace Vermaes (Pluryn)
 • Inge Bastiaanssen (Nederlands Jeugdinstituut)
 • Ron Scholte (Praktikon)

Het projectteam bestaat uit:

 • Inez Berends (projectleider, PI Research)
 • Gert Kroes (expert data en informatie, Praktikon)
 • Carolien Konijn (expert methode evaluatie, Spirit)
 • Harmke Leloux (onderzoeker, Horizon)
 • Beanka Meddeler (onderzoeker, Ambiq)
 • Nienke Boomstra (onderzoeker, Jeugdhulp Friesland)

Meer informatie