Samen lerend doen wat werkt

SEJN staat voor ‘samen lerend doen wat werkt’. Dat samen leren doen de SEJN-organisaties door registratiegegevens over de effecten van jeugdhulp via de Lerende Databank Jeugd (LDJ) te delen en samen te duiden en door het uitwisselen van praktijkervaringen via netwerkbijeenkomsten. Het samen leren doen SEJN-organisaties samen met kennis- en onderzoekspartners.

Samen werken aan effectieve jeugdhulp

De SEJN-organisaties vergelijken de uitkomsten van jeugdhulp onderling met behulp van de LDJ. Door in die databank gegevens te verzamelen en te delen, leren ze van elkaar en kunnen ze verbeteracties doorvoeren. Daarnaast beschikt SEJN door het samenbrengen van deze veelheid aan data over doelgroep, aanpak en uitkomsten van jeugdhulp over goed onderbouwde kennis over kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp.

SEJN helpt organisaties leren en verbeteren

Om organisaties te helpen bij het lerend doen wat werkt ontwikkelde SEJN een Routeplanner LDJ en een andere SEJN-tools. SEJN stimuleert de lerende beweging ook door het organiseren van gezamenlijke inspiratiebijeenkomsten en het bieden van trainingen.