SEJN: samen werken aan effectieve jeugdhulp

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) is een vereniging van circa 30 jeugdhulporganisaties en 4 kennis- en onderzoeksorganisaties, die samen met behulp van onder meer de Lerende Databank Jeugd (LDJ) werken aan goede en effectieve zorg voor jeugd. Het motto van SEJN is: samen lerend doen wat werkt, met een doorontwikkeling naar meer oog voor de maatschappelijke impact van jeugdhulp.

Deelnemende organisaties

Hier vind je een overzicht van de jeugdhulporganisaties die lid zijn van SEJN. Als kennis- en netwerkorganisaties zijn het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), PI Research, Praktikon en VanMontfoort verbonden aan SEJN.

Bestuur

Het SEJN-bestuur bestaat uit bestuurders van verschillende deelnemende jeugdhulporganisaties: Gerda Huijbregts (voorzitter, Combinatie Jeugdhulp), Johan Krul (penningmeester, Jeugdhulp Friesland), Mariënne Verhoef (Levvel) en Marlies van Loon (Youké).

Adviescommissie Praktijkonderzoek

De Adviescommissie Praktijkonderzoek (APO) van SEJN bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de kennisorganisaties, wetenschap en praktijk. De leden van de commissie zijn: Inge Bastiaanssen (NJi), Inez Berends (PI Research), Annemiek Harder (bijzonder hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg Erasmus Universiteit), Carolien Konijn (senior onderzoeker Levvel) en Rachel van der Rijken (Praktikon). Zij beoordelen nieuwe onderzoeksvragen en stimuleren en ondersteunen de SEJN-organisaties bij het opzetten van nieuwe onderzoeksvragen.

Jongerentafel

De jongeren van de Jongerentafel zijn ervaringsdeskundig en denken mee over het inzetten en benutten van vragenlijsten en gegevens in de jeugdzorg. De Jongerentafel draagt eraan bij dat het perspectief van de cliënt een belangrijke plek krijgt binnen SEJN.

Dagelijkse organisatie

De dagelijkse organisatie van SEJN wordt verzorgd door Inez Berends (coördinatie), Simone Schouten (communicatie) en Stefanie Arbrahamse (ondersteuner).

Aanmelden en contributie

Wil je meer informatie over SEJN of jouw organisatie aanmelden? Neem dan contact op met coördinator Inez Berends. Voor deelname aan SEJN wordt jaarlijks een financiële bijdrage gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de grootte van de organisatie.