Kwaliteit en ontwikkeling Ambulante Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp is een kortdurende, intensieve, activerende hulpverleningsvorm. Binnen SEJN werken de jeugdhulporganisaties die ASH uitvoeren samen aan de kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling ervan. Heb je vragen over de beschikbaarheid van ASH in jouw regio of over een specifieke casus? Neem dan contact op met de jeugdhulporganisatie in jouw regio.

Eisen voor uitvoering ASH

ASH wordt uitgevoerd door hulpverleners die de tweedaagse training Ambulante Spoedhulp bij VM Training, onderdeel van VanMontfoort, hebben gevolgd. Zij zijn daarmee hbo-plus gecertificeerd en werken volgens de Methodiekhandleiding Ambulante Spoedhulp. Het is een pre als de organisatie waar de spoedhulpverlener werkzaam is, SEJN-lid is, omdat ze daarmee meedoen aan de kwaliteitsmetingen Spoedhulp (weergegeven via dashboards) en werken aan gezamenlijke doorontwikkeling, kennisuitwisseling en een lerende beweging met betrekking tot de ASH-methodiek (en andere jeugdhulp).

Kwaliteitsborging en doorontwikkeling

SEJN biedt voor SEJN-leden die ASH uitvoeren een aantal extra activiteiten:

  • Naast de LDJ-dashboards ontvangen ASH-uitvoerders een dashboard met kwaliteitsgegevens ASH. De ASH-dashboards zijn ontwikkeld door Praktikon op basis van de kwaliteitsmetingen van de deelnemende jeugdhulporganisaties. Met de kwaliteitsmetingen registreren spoedhulpwerkers onder andere of ze snel gestart zijn met het uitvoeren van de zorg, of doelgericht gewerkt is en of de crisis is opgeheven bij einde van de zorg. Met de dashboards kunnen de jeugdhulporganisaties hun eigen kwaliteitsaspecten inzien en afzetten tegen het landelijk gemiddelde. Eventuele verschillen kunnen leiden tot verbeterpunten om de kwaliteit van de zorg bij te stellen.
  • De resultaten uit 2021, 2022 en 2023 zijn samengevat in jaarrapportages: Monitor ASH 2021, Monitor ASH 2022 en Monitor ASH 2023. Hieruit blijkt dat ASH binnen de deelnemende organisaties behandelingsgetrouw wordt uitgevoerd en dat de doelen van ASH bij een overgrote meerderheid worden gehaald. Ook onderzoek uit 2020 laat zien dat over het algemeen de landelijke kwaliteitsnormen, te weten crisis opgeheven, veiligheid gewaarborgd, basisroutines hersteld, behaald worden.
  • Een werkgroep van leden houdt zich bezig met de doorontwikkeling van ASH, waaronder het ontwikkelen van randvoorwaarden voor kwalitatief goede uitvoering en het actualiseren van de methodiekhandleiding. Ontwikkelingen hierin worden gedeeld met de andere SEJN-leden via nieuwsbrief, sociale media en bijeenkomsten.
  • De tweedaagse training Ambulante Spoedhulp kan tegen gereduceerd tarief worden gevolgd. De training is bedoeld voor ervaren gezinswerkers die al eerder een gezinsgerichte post-hbo opleiding hebt gevolgd, zoals Families First, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling of Praktische Pedagogische Thuisbehandeling.

Voorbeeld van een ASH-dashboard