Betekenisvol resultaat: kijken naar kansen in plaats van naar problemen

De SEJN-werkgroep ‘Betekenisvol resultaat’ werkt aan het verbreden van het perspectief op resultaat meten binnen SEJN. Van oudsher ligt de nadruk in de jeugdhulp op het meten van klachten en het bereiken van klachtenreductie. De behoefte is ontstaan om te leren over de daadwerkelijke impact van jeugdhulp op het dagelijks leven van cliënten. Om dit te kunnen doen, moeten we met elkaar nadenken over welke nieuwe variabelen dan nuttig zijn om te gaan meten, variabelen die een beeld geven van het (maatschappelijke) functioneren van de cliënt.

De SEJN-werkgroep is met deze opdracht aan de slag gegaan. Dat heeft een uitgewerkt voorstel opgeleverd voor variabelen die we willen vastleggen. Met daarbij een eerste aanzet tot operationalisatie: een concreet plan voor hoe we deze variabelen op een betrouwbare manier meetbaar maken.

De LDJ-cliëntentafel denkt mee over deze operationalisatie, zodat we zeker weten dat we vragen naar zaken die vanuit het cliëntperspectief relevant zijn.

Het eindresultaat van deze zoektocht is een set variabelen én een methode voor de benutting van deze variabelen in oplossingsgerichte begeleiding van cliënten. Ook zijn deze gegevens geschikt om verder te aggregeren op team- of organisatieniveau. De variabelen willen we inbouwen in de Lerende Databank Jeugd en het dashboard.

Meedoen met de pilots?
Voordat we dan doen, willen we in het najaar van 2023 de variabelen en methode voor benutting op kleine schaal uitproberen en verder ontwikkelen, samen met teams uit de praktijk. Dit doen we in de vorm van pilots.

Werk jij in de praktijk en ken jij een team dat deze nieuwe manier van kijken naar het leven van cliënten zou willen uitproberen? Kijken naar kansen en krachten in plaats van naar problemen en klachten? Mail dan naar sejn@piresearch.nl en doe mee met de pilots!