Inspiratiebijeenkomst SEJN 29 juni 2021

Je bent van harte welkom op onze digitale inspiratiebijeenkomst op dinsdag 29 juni van 13.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden

Wees erbij en meld je aan! Op het aanmeldingsformulier kun je de workshops van jouw keuze doorgeven. Na aanmelding ontvang je een week vóór de bijeenkomst de Teams-link voor deelname in je mail.

Hieronder vind je het volledige programma en een beschrijving van de lezingen en workshops. 

Programma

 • 13:00-13:15:    Opening namens het SEJN-bestuur
 • 13:15-13:45:    Lezing Covid-19-onderzoek
 • 13:45-14:15:    Lezing ‘Op afstand behandelen? Dat gaat steeds beter!’
 • 14:30-15:15:    Workshopronde 1
  – ‘Outcome-gegevens intern en extern benutten’
  – ‘Meten is weten’
 • 15:15-16:00:    Workshopronde 2
  – ‘De LDJ in de praktijk: benutten van het dashboard’
  – ‘ASH get together’
 • 15:15-16:00:    ALV voor bestuurders

Lezing Covid-19-onderzoek
Wat zijn de effecten van de Covid-19 pandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren in Nederland? De effecten zijn niet voor ieder kind gelijk. Resultaten uit onderzoek van onder meer data uit de Lerende Databank Jeugd (LDJ) geven inzicht in hoe kinderen in Nederland zich voelen tijdens deze lastige crisis, en hoe we beleid en zorg hierop kunnen aanpassen.

Door: Arne Popma, hoogleraar forensische psychiatrie aan de Universiteit van Leiden en projectleider van het onderzoek en Jacintha Tieskens, onderzoeker aan de Universiteit van Leiden.

Lezing ‘Op afstand behandelen? Dat gaat steeds beter!’
De beperkingen die de coronacrisis met zich meebracht, hebben een boost gegeven aan het op afstand behandelen. In deze lezing vertelt het PMTO-kenniscentrum over de stappen die de PMTO-therapeuten  het afgelopen jaar hierin hebben gezet. Begeleidend onderzoek laat zien dat de therapeuten de uitdaging zijn aangegaan en het op afstand behandelen gaandeweg hebben omarmd. Met mooie resultaten als gevolg! Succesfactoren en struikelblokken waar we SEJN-breed van kunnen leren worden gedeeld.

Door: Rena Eenshuistra, senior-onderzoeker bij PI-Research en Gerdien Visser, PMTO gedragswetenschapper en supervisor bij Jeugdhulp Friesland.

Workshops ronde 1

Workshop ‘Outcome-gegevens intern en extern benutten’
In deze workshop wordt in drie stappen het thema ‘outcome-gegevens in de praktijk benutten’ uitgewerkt. De workshop start met een korte terugblik op een onderzoek dat het NJi het afgelopen jaar heeft gedaan naar de stand van zaken rondom het verzamelen en werken met outcome-indicatoren. Vervolgens geven Horizon en Ambiq een kijkje in hun praktijk als het gaat om het verzamelen, aggregeren en bespreken van outcome-gegevens, zowel intern als extern met bijvoorbeeld de gemeente. De deelnemers wordt gevraagd ook hun eigen voorbeelden in te brengen. Tot slot gaan we met elkaar in gesprek over wat we als SEJN-instellingen wenselijk vinden in het benutten en bespreken van outcome-gegevens.

Begeleiding: Inez Berends (PI Research), Raymond Gutterswijk (Horizon) en Beanka Meddeler (Ambiq)

Workshop ‘Meten is weten’
Hoe kun je data al op een heel laagdrempelig niveau benutten in de praktijk? Wanneer over leren van data gesproken wordt, wordt vaak gedacht aan ingewikkelde en tijdrovende projecten, terwijl data al op een simpele manier kunnen worden benut. In deze workshop wordt hiervan een aantal voorbeelden gedeeld, waarna deelnemers hun eigen praktijkvoorbeelden uitwisselen. Iedereen is welkom!

Begeleiding: Imke Wojakowski (PI-Research)

Workshops ronde 2

WorkshopDe LDJ in de praktijk: benutten van het dashboard’
Het benutten van data in de praktijk gaat niet vanzelf. Daarom heeft het SEJN de LDJ-routeplanner en de bijbehorende opleidingsmodule ontwikkeld, die gericht is op het benutten van het LDJ-dashboard (en die in de komende maanden aangeboden gaat worden!). Hoe pak je dat aan, praten over data? Aan de hand van een korte blik op de kenmerken en inhoud van het dashboard, gaan de deelnemers aan de slag met het leren benutten van de gepresenteerde gegevens. We voeren met elkaar een meet, bespreek- en verbetergesprek!

Begeleiding: Jori Henke (Praktikon) en Inez Berends (PI Research)

Workshop ‘ASH get together’
Ben jij werkzaam in de ambulante spoedhulp? In deze workshop wisselen deelnemers ervaringen uit en gaan het gesprek met andere ASH-professionals aan over de methodiek Ambulante Spoedhulp. Voor ASH’ers die iets willen brengen én halen rond de ASH-methodiek.

Begeleiding: Brenda Riegman (VanMontfoort) en Sarah Hakkenes (Elker)

Ben je erbij? Je kunt je hier aanmelden. Graag tot ziens op 29 juni!