Gegevensbescherming in de LDJ

Data in de LDJ worden voor drie doelen gebruikt:

  • Rapportage ter vergelijking met andere instellingen
  • Rapportage voor meerdere instellingen
  • Data voor onderzoeksinstellingen.

De data die gebruikt worden voor de eerste twee rapportagevormen zijn niet herleidbaar. De data voor onderzoeksinstellingen zijn speciaal voor onderzoek opgevraagde datasets. Ook deze gegevens zijn niet direct herleidbaar. Verstrekkingen voor onderzoek worden eerst door de Adviescommissie Praktijkonderzoek van het SEJN beoordeeld. De technische en organisatorische beveiliging van de LDJ ligt bij Praktikon. Zij beheren de database en zijn in bezit van een NEN7510-certificaat.

Een DPIA (data protection impact assessment) is uitgevoerd op de LDJ. Een DPIA is een onderzoek, waarmee de mogelijke risico’s voor alle betrokkenen in kaart worden gebracht. Uit dat onderzoek volgt dan of de risico’s acceptabel zijn, of dat er acties moeten worden ondernomen om de risico’s te verlagen. De DPIA voor de LDJ heeft tot veranderingen in de inrichting van de LDJ geleid, waarmee de risico’s tot een minimum zijn beperkt. De DPIA wordt regelmatig gecheckt en waar nodig herzien.

Als je vragen hebt over de gegevensbescherming in de LDJ, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van je eigen instelling of je vraag stellen via SEJN: info@sejn.nl.

SEJN heeft een onafhankelijk juridisch adviseur, die samen met de Functionarissen Gegevensbescherming van de verschillende deelnemende instellingen toeziet op gegevensbescherming binnen de LDJ.

Informatie over privacy voor cliënten van jeugdhulp

Heb jij jeugdhulp (gehad) bij één van de deelnemende instellingen en heb je vragen hebt over de privacy van jouw gegevens? Neem dan contact op met jouw eigen jeugdhulpinstelling. Meer informatie over gegevens in de LDJ vind je ook in dit document.