Monitor Ambulante Spoedhulp 2022: hoge behandelingstrouw én doelbereik

Uit de Monitor Ambulante Spoedhulp jaarevaluatie 2022 blijkt dat in 94% van de behandelingen de uitvoeringscriteria van de methodiek Ambulante Spoedhulp (ASH) zijn toegepast. Denk hierbij aan het starten binnen 24 uur, het monitoren van de veiligheid en het houden van een tussentijdse doelevaluatie. In 83% van de trajecten werden de gewenste uitkomsten behaald. Kortom: een hoge mate van behandelingsgetrouwheid en doelbereiking.

Verder blijkt uit de monitor dat de doelgroep die door de interventie ASH wordt bediend, voornamelijk bestaat uit alleenstaande ouders met kinderen en tweeoudergezinnen, waarbij opvoedingsproblematiek, ernstige problemen (bij jongere) en/of echtscheidingsproblematiek het meest voorkwamen. Binnen ASH wordt verder vooral gewerkt aan het uitzoeken van de problematiek, afwenden van escalatie en/of herstellen van de veiligheid.

De jaarlijkse monitor is een benchmark-rapportage, waarin je leest hoe via ASH bij gezinnen de crisis is opgeheven, de situaties van het kind veilig zijn gemaakt en de basisroutines zijn gestimuleerd. Door 1.347 kwaliteitsmetingen is zicht verkregen op de uitvoering van ASH in het jaar 2022. Hier vind je de Monitor ASH 2021 terug.