Infographic maakt resultaten COVID19-studie inzichtelijk

De Lerende Databank Jeugd (LDJ) doet in samenwerking met het Nederlands Tweelingregister, Emma kinderziekenhuis Amsterdam UMC en DREAMS onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. Zij kijken daarbij naar zowel kinderen uit de algemene bevolking als naar kinderen die behandeling krijgen binnen de jeugdhulp.

Onderstaande infographic geeft een overzicht van de resultaten gebaseerd op zelfrapportages van kinderen en jongeren tot en met maart 2022. Daaruit blijkt dat de toename in mentale problemen, die we in het begin van de pandemie signaleerden bij kinderen en jongeren uit de algemene bevolking, is afgevlakt maar dat de ernst van de problematiek (nog) niet terug is op pre-pandemisch niveau. Voor kinderen en jongeren die zorg kregen in de kinder- en jeugdpsychiatrie is er (nog) geen afvlakking van de problematiek te zien in maart 2022.