Netwerkgesprek Youké over kracht, kansen en uitdagingen

Op dinsdag 32 oktober voerden we een netwerkgesprek met Youké. Deze SEJN-deelnemer vanaf eerste uur werkt actief mee aan het ontwikkelen van ‘samen lerend doen wat werkt’. De kracht van Youké ligt in hun focus op een integrale aanpak, waarbij de behoeftes en wensen van de cliënt en het systeem (gezin) centraal staan, en niet de specifieke methodiek.

In het gesprek over SEJN bleek dat Youké blij wordt van het gezamenlijk bij elkaar brengen van gegevens en het uitwisselen van ervaringen tussen organisaties onderling. Samen sparren over gedeelde problemen én over mogelijke oplossingsrichtingen: dat hopen zij in de toekomst met SEJN te blijven doen!

Gevraagd naar uitdagingen, gaven zij aan dat het verbeteren van de responspercentages en het meten van maatschappelijk resultaat van integrale zorgtrajecten beter kan. De huidige systematiek van de Lerende Databank Jeugd (LDJ) is hierop nog niet goed ingericht. Wellicht dat het benutten van de verklarende analyse die voor cliënten wordt uitgevoerd een ingang hiervoor biedt? Youké gaat graag samen met andere SEJN-organisaties deze uitdagingen aan!

Zijn we al (online) bij jullie langs geweest? Ook in 2024 voeren we SEJN-netwerkgesprekken. Via deze link kun je jouw organisatie aanmelden.