Nieuwe coördinator voor SEJN

Heleen Hamberg heeft op donderdag 25 mei tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst van 2023 het stokje voor het coördinatorschap overgedragen aan Inez Berends, die tevens programmaleider onderzoek is bij netwerkpartner van SEJN PI Research.

Heleen: “Ik heb met veel plezier de afgelopen drie jaar in deze rol met jullie samengewerkt. Nu draag ik het stokje over aan Inez. Ik heb er alle vertrouwen in dat SEJN als bloeiend netwerk verder zal groeien!”

Inez: “Bedankt voor het stokje! Ik ga graag samen met de SEJN-organisatie werken aan verbreding. Verbreding in het aantal SEJN-deelnemers, maar natuurlijk ook inhoudelijke verbreding van onze kennis over ‘wat werkt voor wie’ en hoe we dat handig inzichtelijk maken met praktijkdata. Door daar samen van te leren én ons handelen aan te passen, vergroten we de impact van onze jeugdhulp. Leuk om daar met jullie mee aan de slag te gaan.”

We bedanken Heleen voor haar inzet en wensen Inez veel succes!