Presentatie bij Kennisnetwerk Samenhangend Jeugdbeleid

Op 30 november sloot SEJN aan bij een bijeenkomst van het Kennisnetwerk Samenhangend Jeugdbeleid, georganiseerd door NJi.

Bouwen aan effectieve jeugdhulp
Inez Berends (coördinator SEJN) sprak daar samen met een tiental gemeenten over hoe gemeenten door samenwerking met de jeugdhulp en het omringend veld kunnen bouwen aan meer effectieve jeugdhulp. In een presentatie leerden de gemeenten over de activiteiten van SEJN en de Lerende Databank Jeugd, en hoe deze leiden tot betere jeugdhulp.

Versterken van preventie
Vervolgens  vertelde de gemeente Zaltbommel over hoe zij samen met het jeugdveld (wijkteam, sociaal domein, veiligheidsteam en specialistische jeugdhulp) werken aan het versterken van de rol van preventie, jongerenwerk en de wijkteams. Het afgelopen jaar hebben zij een vermindering van het aantal cliënten in de specialistische jeugdhulp en aantal beschermingsmaatregelen gezien in hun gemeente.

Bijstelling van handelen 
Beide presentaties laten zien dat het praten over doelgroep, aanpak en beoogde doelen/resultaat op alle niveaus (cliënt tot en met gemeente-breed met alle ketenpartners) leidt tot bijstelling van handelen en uiteindelijk tot meer effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning voor cliënten en gezinnen.