Onderzoek naar effecten coronamaatregelen op kinderen en jongeren

Bij het onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid waar SEJN met de Lerende Databank Jeugd (LDJ) aan meewerkt, wordt zowel gekeken naar kinderen uit de algemene populatie als naar kinderen die behandeling krijgen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Recent is een eerste artikel verschenen over dit onderzoek. Daaruit blijkt dat internaliserende problemen (zelfrapportage) zijn toegenomen tijdens de pandemie (in mei 2020) in zowel de algemene populatie als de kinder- en jeugdpsychiatrische populatie.

In de algemene populatie lijkt de toename in internaliserende problemen in november 2020 wel weer wat af te nemen, maar de internaliserende problematiek is dan nog steeds hoger dan voor de pandemie. In de kinder- en jeugdpsychiatrische populatie wordt gezien dat ook in november 2020 er nog steeds een toename in internaliserende problematiek bestaat.

Een andere bevinding uit deze studie is dat wanneer we naar ouderrapportages kijken van kinderen en jongeren uit de LDJ er geen verschil wordt gezien in de ernst van de internaliserende problematiek voor en tijdens de pandemie. Hetzelfde vonden we bij de ouderrapportages van kinderen en jongeren uit de kinder- en jeugdpsychiatrie. De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Child and Adolescent Psychiatry.

Lees de volledige publicatie.

Op dit moment werken de onderzoekers hard aan een tweede studie waarin het beloop van zowel externaliserende als internaliserende problemen in kaart wordt gebracht over een langere periode tijdens de pandemie (tot en met maart 2022). Nieuwe resultaten worden weer gedeeld zodra die beschikbaar zijn.