Samen maken we impact

Uitnodiging voor de online SEJN-inspiratiebijeenkomst op 25 mei 2023 van 10.00 tot 12.00 uur

Hoe wordt data uit de Lerende Databank Jeugd benut en tot welke onderzoeksresultaten heeft dit al geleid? Hoe kun je hier in je eigen organisatie mee aan de slag?  Wat is het laatste nieuws vanuit de Jongerentafel? En hoe kunnen we in het directe contact met onze doelgroep aandacht hebben voor positieve uitkomstmaten? 

Dit en méér komt aan bod tijdens de komende SEJN-inspiratiebijeenkomst, waarin we ook de korte animatie ‘Samen maken we impact: SEJN’ presenteren. Mis het niet en meld je aan via deze link.

Graag tot ziens op 25 mei!

Programma inspiratiebijeenkomst 25 mei 2023

 • 09.45 – 10.00 uur: Digitale inloop
 • 10.00 – 10.15 uur: Opening door Gerda Huijbregts en Heleen Hamberg
 • 10.15 – 10.45 uur: ‘Opbrengsten uit de Lerende Databank Jeugd’
  Inge Bastiaanssen licht namens de Adviescommissie Praktijkonderzoek (APO) van SEJN toe hoe data uit de LDJ tot nu wordt benut. Welke kennis hebben we opgedaan over het proces van leren, meten en verbeteren? En: welke kennis hebben we opgedaan over aanpak, doelgroepen, uitkomsten en effecten in onze jeugdhulppraktijk? Ook vertelt Inge meer over de mogelijkheid om als jeugdhulporganisatie zelf een aanvraag voor onderzoek te doen met data uit de LDJ.
 • 10.45 – 10.55 uur: De Jongerentafel geeft een update
  In een korte presentatie laten vertegenwoordigers van de Jongerentafel weten waar zij de afgelopen tijd aan hebben meegewerkt vanuit hun ervaringsdeskundigheid.
 • 10.55 – 11.00 uur: Korte pauze
 • 11.00 – 11.50 uur: Deelsessies, met keuze uit:
  Deelsessie 1: Ambulante Spoedhulp: toepassing voor de LVB-doelgroep
  Verzorgd door de werkgroep Ambulante Spoedhulp
  Wat heeft de LVB-doelgroep nodig en welke voorbeelden zijn er vanuit de praktijk? We gaan met elkaar in gesprek, met ruimte voor kennisoverdracht en intervisie.
  Deelsessie 2: Positieve uitkomstmaten
  Verzorgd door de werkgroep over maatschappelijke uitkomstmaten
  Hoe kunnen we in het directe contact met jongeren en gezinnen aandacht hebben voor positieve uitkomsten en dit tegelijkertijd ook monitoren? We vertellen waar we aan werken in de werkgroep en zijn benieuwd naar jullie ideeën.
  Deelsessie 3: Data uit de LDJ duiden, verklaren en benutten
  Verzorgd door Praktikon
  Wat zeggen cijfers over bijvoorbeeld behandelduur daadwerkelijk over de praktijk? En hoe kunnen we die cijfers benutten om onze praktijk te verbeteren? We nemen een aantal cijfers en grafieken uit de LDJ en gaan hier samen mee aan de slag en over in gesprek.
 • 11.50 – 12.00 uur: Gezamenlijke afsluiting

Parallel aan de deelsessies vindt de algemene ledenvergadering (ALV) voor bestuurders plaats. Op de agenda staan onder andere de laatste SEJN-ontwikkelingen, de jaarrekening en de opbrengsten van de LDJ.