4 vragen aan… Andrée Sekreve van Youké:

‘Samen leren en verbeteren staat voorop’

1. Wat is je functie binnen Youké en wat is de link met SEJN?
“Ik ben adviseur Kwaliteit en werk mee aan verschillende innovatieprojecten binnen Youké. Ook ondersteun ik de cliëntenraad. De link met SEJN is dat ik samen met een gedragswetenschapper in gesprek ga met teams over de vragenlijsten die zijn ingevuld. Binnen Youké noemen we dat ‘methode evaluatie’. Deze aanpak leidt tot gesprekken die je in de drukte van alledag niet zo snel hebt met elkaar. Wat zijn de uitkomsten, in welke punten herkent het team zich, wat willen ze anders aanpakken? Sommige verbeterpunten zijn specifiek voor een team, maar er zijn ook punten die relevant zijn voor de overige teams.”

“Een voorbeeld: het zélf door ouders laten bedenken en opstellen van doelen gebeurt niet altijd omdat dat best ingewikkeld is. De professional bedenkt dan de doelen en legt die voor aan de ouders ter goedkeuring of voor akkoord. Maar we weten dat het beter werkt als ouders zelf hun doelen formuleren, in hun eigen woorden. De teams zijn hier samen naar gaan kijken: hoe verbeteren we dit en wat hebben we daar voor nodig?”

2. Hoe pakken jullie de gesprekken met de teams aan?
“Vooraf verdeel ik de taken met de gedragswetenschapper. Zij heeft veel affiniteit met de verschillende soorten vragenlijsten en heeft mij goed op weg geholpen. Inmiddels doe ik veel van de voorbereiding zelf. Ik neem eerst contact op met het teamhoofd om aan te geven dat we in gesprek willen met het team. Daarbij vertel ik dat het niet gaat om een beoordeling, maar om samen leren en verbeteren. Ik bundel alle resultaten uit vragenlijsten. Die komen uit meerdere systemen, dus dat is best een klus. Vervolgens sluiten we aan bij een bestaande teamvergadering en leggen de resultaten voor.”

“We merken dat teams het fijn vinden dat wij dit doen, zodat ze daar zelf geen tijd aan kwijt zijn. Mijn ervaring is dat ze het heel leuk vinden om inzicht te krijgen in de resultaten en hierover door te praten. Als je je verbeterpunten vindt, verbeter je je hulp! Dat motiveert teams, en het stimuleert ook om de vragenlijsten in te blijven vullen.”

3. Werken jullie ook op organisatieniveau aan de lerende beweging?
“Ja, we brengen relevante verbeterpunten uit een team ook onder de aandacht van de rest van de organisatie. Daarnaast onderzoeken we hoe we het proces zó kunnen inrichten dat het wat makkelijker wordt, minder tijd kost en de vragenlijsten voor iedereen, en vooral voor de cliënten, relevant zijn. We willen de respons door de hele organisatie heen verhogen.”

“Daarbij wil ik ook de Lerende Databank Jeugd noemen, die inzicht geeft in de resultaten van de verschillende organisaties. Zo kunnen we ook op dát niveau inzicht krijgen en leren van elkaar.”

4. Ben je nog op andere vlakken actief bij SEJN?
“Ik zit met een aantal collega’s uit andere organisaties in de SEJN-werkgroep maatschappelijke uitkomstmaten. Daarin kijken we onder andere hoe we tot positieve uitkomstmaten komen die beter aansluiten op de leefwereld van cliënten. Zodat cliënten de uitkomstmaten herkennen en begrijpen. Dit wordt ook genoemd als speerpunt in de Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast woon ik graag de inspiratiebijeenkomsten bij. Vooral de praktijkverhalen vind ik leuk.”

“We zijn allemaal met dezelfde dingen bezig. Ik vind het interessant om te ontdekken hoe collega’s in andere organisaties het doen. Dat levert naast veel herkenning ook nieuwe ideeën en energie op!”