In volle vaart gestart met de ZonMw implementatie-impuls voor samen leren met de LDJ

De afgelopen jaren zijn veel teams aan de slag gegaan met het leren van hun eigen data. Het organisatie-overstijgend leren van verzamelde data in de Lerende Databank Jeugd (LDJ) was tot nu toe niet gebeurd. ZonMw heeft SEJN een implementatie-impuls toegekend, waarmee we het organisatie-overstijgend leren van verzamelde gegevens een zetje in de goede richting kunnen geven.

Dit voorjaar hebben iHUB, Combinatie Jeugdzorg, Timon, Jeugdhulp Friesland en Levvel hun eerste gezamenlijke stappen gezet in het ‘samen lerend doen wat werkt’. In een eerste bijeenkomst hebben zij verkend welke data zij beschikbaar hebben en waar overlap zit in doelgroep of aanpak. Daarnaast bespraken zij welke thema’s interessant zijn om samen te verkennen. Uiteindelijk kwamen de organisaties tot een keuze voor het samen leren over de thema’s: doelgroep 0 – 7 jaar, ambulante jeugdhulp systeemgericht, open behandelgroepen, dagbehandeling 12 – 18 jaar.

De organisaties gaan in de komende maanden intern aan de slag met het bespreken van de data binnen hun eigen organisatie op deze thema’s. Vervolgens komen de organisaties na de zomervakantie weer bij elkaar om de data en interne overwegingen naast elkaar te leggen. Door verschillen in doelgroepkenmerken, verschillen in aanpak en verschillen in effect met elkaar te duiden, leren zij over wat werkt voor wie. Maar ook: voor wie werkte het niet?

De gezamenlijke gesprekken leiden ook tot uitwisseling op andere onderwerpen. Zo zijn meerdere organisaties bezig met het fuseren van verschillende organisatieonderdelen tot één nieuwe organisatie, gelijktijdig met het herinrichten van de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) én BergOp. De organisaties bleken tegen dezelfde problemen aan te lopen en konden met elkaar meedenken over oplossingsrichtingen.

Kortom, door samen te praten over de organisatie en de uitvoering van zorg, leren we in gezamenlijkheid en komen zo tot steeds betere zorg. Hou de komende nieuwsbrieven in de gaten voor het vervolg!