Antwoord op vragen over Zicht op effectiviteit

Hoe kan je een kosteneffectiviteitsanalyse koppelen aan een N=1-studie? Wat is beter, meten van bovenaf opleggen of het helemaal loslaten en vragen laten ontstaan vanuit de praktijk? Deze en andere vragen werden gesteld tijdens de presentatie van het handboek Zicht op effectiviteit, op 9 november 2017. De redactie van het handboek geeft antwoord.

Lees de antwoorden van de redactie