Betere benutting gegevens Lerende Databank Jeugd

Teams die een feedbacksysteem gebruiken, zijn beter in staat om gegevens over de resultaten van jeugdhulp te gebruiken om de hulp te verbeteren. Ook realiseren deze teams een hogere respons op vragenlijsten bij hun cliënten, waardoor ze meer betrouwbare gegevens in handen krijgen over de uitkomsten van de hulp. Dat staat in het rapport De Lerende Databank Jeugd. Betere benutting van gegevens door gebruik van een feedbacksysteem.

Jeugdhulpinstellingen verzamelen steeds meer gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de hulp die ze bieden. De leden van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) slaan in de Lerende Databank Jeugd geanonimiseerde informatie op over de kenmerken van hun cliënten, de hulp die ze inzetten en de resultaten van die hulp. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de jeugdhulpresultaten van teams en instellingen te vergelijken en te leren wat ze kunnen doen om die resultaten te verbeteren.

Feedbacksysteem

De instellingen benutten de opgeslagen gegevens echter nog niet altijd optimaal. Daarom heeft het SEJN onderzocht of het gebruik van een feedbacksysteem behandelteams helpt om de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten te verbeteren.

Het feedbacksysteem bestaat uit twee elementen: dashboards die automatisch een digitaal overzicht geven van de geregistreerde resultaten en een training.
In de training leren professionals onder meer hoe ze de uitkomsten van vragenlijsten in hun team kunnen bespreken. Het doel van zo’n bespreking is duidelijk te krijgen welke hulp voor welke kinderen en opvoeders goed heeft gewerkt, maar ook welke hulp minder goede resultaten had en hoe ze die hulp voor vergelijkbare cliënten in de toekomst kunnen verbeteren. Bij die gesprekken gebruiken ze de dashboards die een overzicht geven van de antwoorden van cliënten op vragenlijsten die zijn opgeslagen in de Lerende Databank Jeugd.

Meten, spreken en verbeteren

Uit het onderzoek blijkt dat teams die een feedbacksysteem gebruiken beter in staat zijn de uitkomsten van de hulp te benutten. Het is nog te vroeg om een effect te meten op de uiteindelijke resultaten van de hulp. Om de jeugdhulp daadwerkelijk te verbeteren moet het gebruik van een feedbacksysteem zijn ingebed in een continue cyclus van meten, spreken en verbeteren in de jeugdhulpinstelling.

Aan het onderzoek werkten zestien behandelteams van vier jeugdhulpinstellingen mee. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.