Onderzoek Lerende Databank Jeugd

De afgelopen twee jaar is het gebruik van de Lerende Databank Jeugd (LDJ) en het effect hiervan onderzocht. Eind 2019 is het onderzoek afgelopen; de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de LDJ volgen in 2020. De LDJ gaat door als volwaardig onderdeel van het SEJN. In 2020 wordt de LDJ bij meer SEJN-instellingen geïmplementeerd. Met als doel om met elkaar in gesprek te gaan over resultaten en van elkaar te leren, om zo de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders blijvend te verbeteren.

In de dagelijkse praktijk verzamelen SEJN-deelnemers informatie over bijvoorbeeld de problematiek waarmee cliënten kampen, de hulp die cliënten krijgen en de resultaten die na de behandeling of begeleiding bereikt zijn. Door die informatie samen te voegen in de Lerende Databank Jeugd kunnen de resultaten van organisaties, teams en interventies met elkaar worden vergeleken. Door die resultaten met elkaar te bespreken, leren instellingen van elkaar en weten zij hoe zij de hulp verder kunnen verbeteren.

Voor het benutten van deze data in de praktijk is het belangrijk dat er binnen organisaties wordt gesproken over wat deze gegevens betekenen. Om dit gesprek te ondersteunen zijn binnen het onderzoek hulpmiddelen ontwikkeld: een dashboard, een toolbox met een opleidingsmodule, en een benchmark.

Dashboard

Het dashboard is een rapportagetool die instellingen en professionals toegang geeft tot feedback op hun data. Verschillende instellingen maken inmiddels gebruik van het LDJ-dashboard om te leren van hun praktijkdata en die te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. In 2020 nemen ook ander SEJN-instellingen het dashboard in gebruik.

Toolbox en opleidingsmodule

De toolbox is bedoeld om interventies te verbeteren aan de hand van kennis over uitkomsten bij grote aantallen vergelijkbare cliënten. De toolbox bevat een instrument en voorbeelden die instellingen kunnen gebruiken bij het verbeteren van hun meet- en verbetercyclus. Daarnaast is een opleidingsmodule ontwikkeld waarmee onderzoekers en kwaliteitsmedewerkers hun organisatie kunnen ondersteunen bij het implementeren en borgen van een lerende beweging. Binnenkort zijn deze tools beschikbaar.

Benchmark

De benchmarkmogelijkheid wordt in 2020 toegevoegd aan de dashboards. Daarmee kunnen SEJN-instellingen hun eigen uitkomsten vergelijken met de uitkomsten van alle SEJN-instellingen samen.