‘SEJN, daar wíl je als jeugdhulporganisatie toch aan meedoen?’

Hij is vrij nieuw in de sector: anderhalf jaar geleden startte Johan Krul als bestuurder van Jeugdhulp Friesland, na eerder functies als gemeentesecretaris en bestuurder in de ouderenzorg te hebben bekleed. Niet lang daarna trad hij ook toe tot het SEJN-bestuur: “Ik merkte al snel dat de discussie over wat effectieve jeugdhulp is heel centraal staat in de sector. SEJN heeft hierin een unieke positie; als jeugdhulporganisatie wíl je daar toch aan meedoen?”

‘Help ons hierbij’
Positief verrast was Johan toen hij kort na zijn aanstelling hoorde dat Jeugdhulp Friesland lid is van Samenwerkingsverband Effectiviteit Jeugdhulp Nederland (SEJN). In de gesprekken die hij met wethouders voerde, bleek dat zij worstelen met de vraag wat goede jeugdhulp is. ‘Johan, help ons hierbij’, kreeg hij als kersverse bestuurder van de jeugdhulporganisatie regelmatig te horen. Dat het veld zich verenigd heeft in SEJN en met de Lerende Databank Jeugd (LDJ) samenwerkt aan het verder onderbouwen van de praktijk ondersteunt hij dan ook van harte. “SEJN is een erg goed initiatief. Ik hoefde er niet lang over na te denken om actief te worden als bestuurslid.”

Complexiteit
Juist door het complexe karakter van de jeugdhulp is het aantonen van de effectiviteit van wat je doet zo belangrijk, onderstreept Johan. “Die complexiteit is ook wat deze sector zo uitdagend maakt. Gedrags- en psychische problemen, problematiek in gezinnen: de effecten van de interventies die we toepassen, zijn vaak moeilijk meetbaar. Daarbij moeten we niet alleen naar de interventies zelf kijken maar bijvoorbeeld ook naar de timing ervan. Voor de verantwoordelijke wethouders, die de zorg moeten inkopen, kan dat een zoektocht zijn. Dat merk ik in mijn gesprekken met hen. SEJN kan hierin van betekenis zijn. Als ik de wethouders erover vertel, zijn de reacties enthousiast.”

Unieke positie
Wel blijkt daarmee dat er nog stappen te zetten zijn om de bekendheid van SEJN te vergroten. Johan: “Dat vind ik een van de prioriteiten. Vanuit die bekendheid kunnen we ons als samenwerkingsverband vervolgens krachtiger positioneren, zodat we met de juiste stakeholders aan tafel komen. SEJN is uniek in de jeugdhulpsector en mag die positie ook nadrukkelijk innemen.” Dat SEJN is uitgenodigd is om mee te praten over de hervormingsagenda is een stap in de goede richting. Johan zou het liefst zien dat alle jeugdhulporganisaties in Nederland deelnemen aan SEJN: “In termen van het aantonen van je effectiviteit kun je daar eigenlijk niet omheen. Hier wíl je toch aan meedoen?”

Waardenvrije discussie
Een ander aspect waarvan Johan verwacht dat er de komende tijd aandacht naar uitgaat, is de vraag of en hoe SEJN plek biedt aan bewezen effectieve interventies, zoals dit jaar met Ambulante Spoedhulp (ASH) is gebeurd. “Ik vind dat een discussie die we waardenvrij moeten voeren met elkaar. Willen we meer interventies adopteren? Of leggen we als SEJN de nadruk op de LDJ en alles wat daarbij hoort? De uitkomst hiervan heeft ook weer gevolgen voor de positionering.” Daarnaast vindt Johan het een blijvend aandachtspunt om het ‘meten, spreken en verbeteren’ te stimuleren, zowel in de eigen organisatie als tussen de organisaties. “Dat is en blijft uiteindelijk de basis om samen verder te komen.”

In de nieuwsbrieven van 2021 maak je nader kennis met het SEJN-bestuur. Lees ook:

Gerda Huijbregts: ‘We doen het samen’
Mariënne Verhoef: ‘De tijd is rijp voor verder aanjagen’
Marlies van Loon: ‘De Hervormingsagenda Jeugd biedt kansen’